Tour de DMZ 2017 국제청소년도로사이클대회

기간 |2017.09.02~2017.09.06장소 |인천광역시 강화도, 경기도 일산, 연천, 강원도 화천, 인제, 고성

Tour de DMZ 2017 국제청소년도로사이클대회

2017.09.02~2017.09.06

장소 |인천광역시 강화도, 경기도 일산, 연천, 강원도 화천, 인제, 고성

주관 |대한자전거연맹

주최 |행정안전부, 경기도, 강원도, 인천광역시

후원 |강화군, 고양시, 연천군, 화천군, 인제군, 고성군

접수 |2017.07.20(목)~08.03(목)

국내팀 출전비지원 공문 게시-수정

(updated 2017.08.28 10:29)

----------------------------------------------------------------------------

국내팀 출전비지원 공문 게시

(updated 2017.08.25 13:45)

----------------------------------------------------------------------------

Tour de DMZ Technical Guide 게시

(updated 2017.08.07 13:13)

----------------------------------------------------------------------------

Tour de DMZ는 국제대회로 국내외 차체 모두 사용 가능

(updated 2017.08.02 14:35)

----------------------------------------------------------------------------

 

대회 홈페이지 : http://tourdedmz.com/

 

 

 

대회공지

  • ls
  • kspo
  • prospecsbiclo
  • shimanobikecare

대회자료

멀티미디어

  • 2017-09-03

  • 2017-09-03

  • 2017-09-03